Category: Bộ phận Sales

Corporate Sales Support (số lượng 10 người)

Corporate Sales Support (số lượng 10 người)

Địa điểm làm việc : 05 người  làm việc tại HÀ Nội và 05 người làm việc tại TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc Tiếp nhận các yêu cầu đặt phòng từ các doanh nghiệp và xử lý đặt phòng khách sạn cho các nhân sự đi công tác, làm việc. Xử lý …

+ Read More

Chuyên viên phát triển khách hàng doanh nghiệp (10 vị trí)

Chuyên viên phát triển khách hàng doanh nghiệp (10 vị trí)

Địa điểm làm việc : 05  người làm việc tại Hà Nội  và 05 người làm việc tại TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc Tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp phù hợp các tiêu chí của công ty; Tiếp cận, giới thiệu về các dịch vụ mà công ty đang kinh doanh; …

+ Read More

Trưởng phòng phát triển khách hàng doanh nghiệp

Trưởng phòng phát triển khách hàng doanh nghiệp

Mô tả công việc Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và quản lý đội ngũ Chuyên viên phát triển khách hàng doanh nghiệp; Tham gia hoạch định chiến lược và xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh; Tham gia xây dựng chính sách chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các …

+ Read More

Trưởng phòng phát triển đại lý

Trưởng phòng phát triển đại lý

Mô tả công việc Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và quản lý đội ngũ Chuyên viên phát triển đại lý; Tham gia hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách kinh doanh; Xây dựng chính sách chăm sóc và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đại lý; Xây dựng và …

+ Read More

Chuyên viên phát triển Đại lý

Chuyên viên phát triển Đại lý

Mô tả công việc Tìm kiếm các đối tác phù hợp trở thành đại lý Online/Offline của công ty; Tiếp cận, giới thiệu về chương trình đại lý của công ty; Trao đổi, đàm phán và thuyết phục các đối tác ký hợp đồng đại lý với công ty; Thay mặt công ty phổ biến, …

+ Read More

Corporate Sales – Business Travel

Corporate Sales – Business Travel

Job Description As a Corporate Sales you provide support in the business development of the online travel market, and at the same time you will also support VNTRIP in managing and maintaining its existing relationship with corporate enterprise clients. You have a sixth sense for a great customer experience and you always keep your eye on the end-user. …

+ Read More