Author: Hoàng Trinh

Chuyên gia cố vấn UI-UX

Chuyên gia cố vấn UI-UX

Tham gia đội ngũ phát triển sản phẩm cho một trong những công ty khởi nghiệp Du lịch tốt nhất Việt Nam. Mô tả công việc: Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới; Thiết kế UI cho App và Website theo tiêu chí thân thiện với người dùng và tư tưởng …

+ Read More