Hoạt động VNTRIP.VN

Nhìn lại các hoạt động của VNTRIP qua các video sau:

Sinh nhật VNTRIP 1 tuổi

VNTRIP 5 năm

Ngày 09/10/2021, VNTRIP đã tham gia lễ công bố và vinh danh Top 10 Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.
Vị trí Top 10 tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực hàng đầu của VNTRIP trong ngành Công nghệ thông tin trong nước.
Tự hào là Top10 Doanh nghiệp chuyển đổi số do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn năm 2021, VNTRIP phát triển giải pháp – Travel Management Symtem (TMS) giúp doanh nghiệp chuyển đổi số trong quản lý công tác 4.0.