Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

Mô tả công việc

  1. Tuyển dụng:
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự
  • Xây dựng hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ tuyển dụng
  • Xây dựng nguồn ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng
  • PR thương hiệu tuyển dụng VNTRIP.VN
  • Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng cho các công ty thành viên
  1. Đào tạo:
  • Lập và triển khai kế hoạch Đào tạo
  • Xây dựng, hoàn thiện chính sách, quy trình đào tạo và các biểu mẫu
  • Lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo
  1. Công việc khác:
  • Thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm hoặc khi được yêu cầu
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban Nhân sự giao cho: Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

Yêu cầu công việc:

  • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có thể làm việc độc lập cũng như làm
  • việc theo nhóm tốt
  • Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý công việc tốt
  • Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt
  • Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Mức lương hấp dẫn: từ 6,000,000đ đến 14,000,000đ

Ứng viên quan tâm vui lòng gủi Hồ sơ về địa chỉ: hr@vntrip.vn trước ngày 10/8/2017